Atex 153 achtergrond vaten

Home | ATEX 153

RIELEX ADVIES IN ATEX 153

Volgens de ARBO-wet zijn organisaties die explosiegevaarlijke producten verwerken verplicht om een explosieveiligheidsdocument op te stellen conform ATEX 153. Werknemers hebben namelijk recht op een veilige werkplek. Daarnaast is het zeer onwenselijk dat een productieproces komt stil te liggen door een explosie. Door mijn jarenlange ervaring met ATEX en engineering bij industriële installaties en fabrieken, kan ik klanten hierbij goed ontzorgen.

Op een praktische manier wordt samen met de klant een plan van aanpak opgesteld om de installatie/fabriek explosieveilig te maken en te houden.

Het uiteindelijke EVD zal voldoen aan artikel 3,5c van het Arbeidsomstandighedenbesluit (geldend vanaf 1 mei 2018) en op de volgende manier zijn opgebouwd:

  • Inleiding, doel en samenvatting
  • Uitleg over de basisprincipes van ATEX
  • Zonering (gevarenzones) van de fabriek/installatie
  • Risicobeoordeling
  • Opsomming van de maatregelen, technisch en organisatorisch.

Ter verduidelijking worden vaak documenten en foto’s bijgevoegd om het EVD goed leesbaar te maken en te houden.
In overleg met de klant kan een inspectie van de fabriek of installatie worden gedaan door Rielex Advies, de technische dienst of door beiden.

Neem gerust contact op bij vragen over het opstellen van een EVD.

paulteriele@rielexadvies.nl | T +31 (0)6 513 725 51