Geen kans op explosies na het opmaken van een EVD?!

Is de fabriek en/of omgeving veilig na het opstellen van een explosieveiligheidsdocument (EVD)? Dat is een vraag die regelmatig gesteld wordt. Zo kort door de bocht zou ik niet willen gaan. Een EVD stel ik samen met mijn klant op. De reden dat ik het juist op deze manier doe, is omdat ik graag wil dat de werknemers in een fabriek weten wat ATEX is en hoe explosies voorkomen kunnen worden. Door samen met mijn klant de installatie door te nemen en de explosierisico’s in kaart te brengen creëren we niet alleen bewustwording, maar ook praktische oplossingen en draagkracht. De benodigde maatregelen worden dan namelijk niet als lastig ervaren maar als zinvol. Ze weten nu immers waar ze het voor moeten doen.

Opvolgen van maatregelen
Het opstellen van een explosieveiligheidsdocument is een goede basis om de installatie of fabriek explosieveilig te maken. Nadat de ATEX-zones bepaald zijn en de ontstekingsbronnen geïnventariseerd, zullen de vastgestelde maatregelen opgevolgd moeten worden. Veel maatregelen zijn organisatorisch van aard. Denk bijvoorbeeld aan het opstellen en implementeren van (heet) werkvergunningen of Management of Change (MoC) procedures. Naast organisatorische maatregelen zijn er de technische maatregelen. Dit kan bijvoorbeeld gaan om instrumentele beveiliging, maar ook het toepassen van explosiepanelen.

Explosies voorkomen in 3 stappen
Om een lang verhaal kort te maken: het opstellen van een EVD is op zichzelf niet voldoende om je fabriek of werkomgeving veilig te stellen. Bewustzijn is één, hiernaar handelen een tweede. Om explosies te voorkomen geef ik daarom mijn persoonlijk top drie van belangrijkste maatregelen.

1. Veiligheidscultuur bij een bedrijf, directie en management bewerkstelligen een cultuur binnen het bedrijf waarin iedereen focus op veiligheid heeft;
2. Trainen en opleiden van werknemers op het gebied van ATEX;
3. Duidelijke markering van de ATEX gebieden.

Behoefte aan ondersteuning bij ATEX vraagstukken? Ik help je graag verder!

Ander nieuws van Rielex Advies

Werkgever verantwoordelijk voor explosieveiligheid

Afgelopen maand mocht ik een risicobeoordeling uitvoeren op een laboratorium in het kader van explosieveiligheid. Inderdaad: ATEX. In het laboratorium wordt veel gewerkt met brandbare vloeistoffen, de zogenaamde Vluchtige Organische Stoffen. Ik hoor je denken: is het dan überhaupt wel zinvol om een gevarenzone indeling uit te voeren? Terechte opmerking. Ik leg het graag uit! Minimale hoeveelheden + eigenschappen Alles…

“Een document waar je wijzer én bewuster van wordt; dáár heb je wat aan.”

Hans Berenschot is bedrijfsleider bij BIO Energiecentrale Harderwijk. Hij was ook verantwoordelijk voor het verkrijgen van een explosieveiligheidsdocument. Met de nadruk op was. Inmiddels is hij namelijk een samenwerking met Rielex Advies én een explosieveiligheidsdocument verder. Wij spraken hem hierover. Hoe ben je bij Rielex Advies terecht gekomen? “Eigenlijk kwam ik terecht bij Heinz Pol, van Pol Safety. Gezien de…

Explosiegevaar | Mechanische vonken

Ben jij je bewust van de explosieveiligheid binnen je organisatie? Weet jij wat mechanische vonken zijn? En hoe ze kunnen ontstaan? We vragen het niet met de bedoeling om je angst aan te jagen. Wél om bewustwording te creëren. Want één ding kunnen we met zekerheid zeggen: een ongeluk zit in een klein hoekje. De kunst is om explosieve situaties…