Werkgever verantwoordelijk voor explosieveiligheid

Afgelopen maand mocht ik een risicobeoordeling uitvoeren op een laboratorium in het kader van explosieveiligheid. Inderdaad: ATEX. In het laboratorium wordt veel gewerkt met brandbare vloeistoffen, de zogenaamde Vluchtige Organische Stoffen. Ik hoor je denken: is het dan überhaupt wel zinvol om een gevarenzone indeling uit te voeren? Terechte opmerking. Ik leg het graag uit!

Minimale hoeveelheden + eigenschappen
Alles valt of staat met de hoeveelheden brandbare vloeistof waar in een laboratorium mee gewerkt wordt. Over het algemeen is dit relatief laag. Wie het zeker wil weten kan de Nederlandse Praktijk Richtlijn NPR 7910-1+C1: 2012 raadplegen. Binnen deze richtlijn is namelijk een tabel opgenomen met minimale hoeveelheden, waarbij een gevarenzone-indeling zinvol is. Afhankelijk van of de brandbare vloeistoffen zich in de buitenlucht bevinden of in een gesloten gebouw gaat het om minimale hoeveelheden variërend van 5 tot 5000 kg. Natuurlijk gaat het niet alleen om de hoeveelheden, maar ook om de eigenschappen van de aanwezige brandbare vloeistoffen. Denk hierbij aan vlampunt en beginkookpunt.

Elke brandbare stof beoordelen
Een ander belangrijk aspect dat meegenomen moet worden is of de brandbare vloeistof nog in een afgesloten (gesealde) verpakking zit. In dat geval is namelijk de PGS (15) norm nog van toepassing. Maar het allerbelangrijkste is dat elke hoeveelheid van brandbare stof moet worden beoordeeld. Ook al zit deze onder de minimale hoeveelheid brandbare stof. En dat heeft alles te maken met de eerder genoemde eigenschappen.

Omgeving veilig stellen
Wettelijk gezien is de werkgever verantwoordelijk voor de explosieveiligheid ten aanzien van de brandbare stof ongeacht de hoeveelheid daarvan. Dus ook als je werkt met kleine hoeveelheden brandbare stoffen (Gassen, vloeistoffen en fijne vaste stoffen), zal je de explosiegevaren met specifieke maatregelen moeten bestrijden. Lastig? Dat is het ook. Gelukkig weten wij wel raad met alle regels, hoeveelheden en oplossingen. Wil je jouw omgeving ook veilig stellen? Neem dan contact op met Paul.

Ander nieuws van Rielex Advies

Geen kans op explosies na het opmaken van een EVD?!

Is de fabriek en/of omgeving veilig na het opstellen van een explosieveiligheidsdocument (EVD)? Dat is een vraag die regelmatig gesteld wordt. Zo kort door de bocht zou ik niet willen gaan. Een EVD stel ik samen met mijn klant op. De reden dat ik het juist op deze manier doe, is omdat ik graag wil dat de werknemers in een…

“Een document waar je wijzer én bewuster van wordt; dáár heb je wat aan.”

Hans Berenschot is bedrijfsleider bij BIO Energiecentrale Harderwijk. Hij was ook verantwoordelijk voor het verkrijgen van een explosieveiligheidsdocument. Met de nadruk op was. Inmiddels is hij namelijk een samenwerking met Rielex Advies én een explosieveiligheidsdocument verder. Wij spraken hem hierover. Hoe ben je bij Rielex Advies terecht gekomen? “Eigenlijk kwam ik terecht bij Heinz Pol, van Pol Safety. Gezien de…

Explosiegevaar | Mechanische vonken

Ben jij je bewust van de explosieveiligheid binnen je organisatie? Weet jij wat mechanische vonken zijn? En hoe ze kunnen ontstaan? We vragen het niet met de bedoeling om je angst aan te jagen. Wél om bewustwording te creëren. Want één ding kunnen we met zekerheid zeggen: een ongeluk zit in een klein hoekje. De kunst is om explosieve situaties…