Explosiegevaar | Hete oppervlakken

Ben jij je bewust van de explosieveiligheid binnen je organisatie? We vragen het nooit met de bedoeling om mensen angst aan te jagen. Wél om bewustwording te creëren. Want één ding kunnen we met zekerheid zeggen: een ongeluk zit in een klein hoekje. De kunst is om het te herkennen en er op een goede manier mee om te gaan. En dat is precies wat wij je willen leren.

Hete oppervlakken ontstaan door bijvoorbeeld warm gelopen lagers en asdoorvoeringen. Maar ook door warmtewisselaars, slippende v-snaren, hete stoom- en productieleidingen. En door werkzaamheden zoals lassen en slijpen. Op zich geen probleem zou je denken…

Dat ligt iets genuanceerder. Het hete oppervlak in combinatie met stof kan gaan smeulen. Dat kan op haar beurt weer een ontstekingsbron zijn voor een stof-luchtmengsel. Daarnaast kan een heet oppervlak koolwaterstoffen (gassen) ontsteken als de temperatuur oploopt tot boven de 35 °C van de ontstekingstemperatuur.

Nóg bewuster worden van mogelijke explosiegevaren in jouw omgeving?

Ander nieuws van Rielex Advies

Werkgever verantwoordelijk voor explosieveiligheid

Afgelopen maand mocht ik een risicobeoordeling uitvoeren op een laboratorium in het kader van explosieveiligheid. Inderdaad: ATEX. In het laboratorium wordt veel gewerkt met brandbare vloeistoffen, de zogenaamde Vluchtige Organische Stoffen. Ik hoor je denken: is het dan überhaupt wel zinvol om een gevarenzone indeling uit te voeren? Terechte opmerking. Ik leg het graag uit! Minimale hoeveelheden + eigenschappen Alles…

Geen kans op explosies na het opmaken van een EVD?!

Is de fabriek en/of omgeving veilig na het opstellen van een explosieveiligheidsdocument (EVD)? Dat is een vraag die regelmatig gesteld wordt. Zo kort door de bocht zou ik niet willen gaan. Een EVD stel ik samen met mijn klant op. De reden dat ik het juist op deze manier doe, is omdat ik graag wil dat de werknemers in een…

“Een document waar je wijzer én bewuster van wordt; dáár heb je wat aan.”

Hans Berenschot is bedrijfsleider bij BIO Energiecentrale Harderwijk. Hij was ook verantwoordelijk voor het verkrijgen van een explosieveiligheidsdocument. Met de nadruk op was. Inmiddels is hij namelijk een samenwerking met Rielex Advies én een explosieveiligheidsdocument verder. Wij spraken hem hierover. Hoe ben je bij Rielex Advies terecht gekomen? “Eigenlijk kwam ik terecht bij Heinz Pol, van Pol Safety. Gezien de…